Durant el mes de Juliol i Agost oferim un servei mèdic gratuït a unes hores determinades del dia. Aquest servei es dóna amb un doctor titulat que els pot donar l'ajut necessari en casos de malaltia durant les seves vacances